2561 Asirimath vesak Mangalya

2561 Asirimath vesak Mangalya

නුවණැති දෙව් මිනිසුන් ආදර ගෞරවයෙන් සරණ ගිය තුන්ලොවටම එකම පිළිසරණ වූ ලොවෙහි ඇති අවිදු අඳුර දුරැලූ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ උතුම් තෙමඟුල සිහිකරනු වස් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර පිහිටි මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව මඟින් මුනි සිරිපා කමල් අභියස සිදුකරන්නට යෙදුනු අසිරිමත් පූජෝපහාරයන් පින් කැමති සියල්ලෝම සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා!

 

 

2017-06-17T14:57:13+00:00